В школі

Підручники, календарні плани, методичні рекомендації. Зовнішнє незалежне оцінювання. Тести за предметами.

Функції мови

Функції мови

Мова — найважливіше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність. Основні її функції — оформлення думок і обслуговування міжлюдського спілкування.

Спільна мова об’єднує людей. Вона створює в них відчуття групової єдності. Отже, мова сприяє перетворенню населення у високоорганізоване суспільство. З мови починається нація, а відтак і держава. Функції мови виступають засобом пізнання й освоєння навколишнього світу. Вони спонукають до поширення набутих знань серед членів суспільства. Навчання відбувається головним чином через мову. Тож мову треба знати досконало.

В Україні, відповідно до статті 10 Конституції України, українська мова є державною. Їй, як це зазначено в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року, “надано правовий статус обов’язкового спілкування у публічних сферах суспільного життя” на всій території України.

Як готуватися до зовнішнього тестування з української мови?

По-перше, слід скласти план підготовки. У ньому треба розписавши весь матеріал за темами на кожен тиждень. В навчанні намагатися максимально дотримуватись складеного плану. Використовуйте функції мови.

По-друге, читаючи ті чи інші правила, обов’язково аналізувати приклади, подані до них. Правила забуваються, приклади залишаються в пам’яті. Основне не правило само по собі, а суть того чи іншого мовного явища. Для закріплення теоретичного матеріалу й самоперевірки його засвоєння слід виконувати пропоновані вправи і кожного разу звірятися з відповідями, які є в посібнику. Помилки докладно з’ясовувати. Можна виконувати тести з української мови.

По-третє, готуючись до зовнішнього тестування, потрібно прочитати художні твори з української літератури, вивчення яких передбачено шкільною програмою, у спілкування з рідними й друзями перейти виключно на українську мову. Це сприятиме збагаченню словникового запасу, правильному розумінню лексичного значення багатьох слів та стійких зворотів, виробленню мовного чуття.

Функції мови — призначення, роль, завдання, що їх виконує мова в сусп. вжитку.

Щоб успішно вивчати рідну мову — мову свого народу й своєї землі, треба розуміти, що це потрібно для розвитку власного мислення, власного інтелекту. У мові, її структурі закладено життєвий досвід сотень попередніх поколінь, який у процесі вивчення рідної мови підсвідомо передається й кожному з нас.

“Усі основні європейські мови, — писав великий французький філософ Вольтер, — можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя”.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *