В школі

Підручники, календарні плани, методичні рекомендації. Зовнішнє незалежне оцінювання. Тести за предметами.

Додаток

Додаток

Додаток

Читайте також Двоскладні і односкладні речення

Додатком називається другорядний член речення, що називає предмет, пов’язаний з дією, станом чи ознакою іншого предмета.

Додатки відповідають на питання всіх непрямих відмінків іменника:

кого? чого? для кого? для чого? від кого? від чого? біля кого? біля чого? кому? чому? і т. п.

Наприклад, у реченні Мороз припікає й поморозить іскристу від снігу землю (Ю. Яновський) — додаток землю пов’язаний з дією, а від снігу — з ознакою.Додаток, як і підмет, може виражатися:

  • іменником або займенником, рідше — іншою частиною мови, вжитою в значенні іменника, наприклад: Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилася робить (Т.Шевченко);
  • іноді неозначеною формою дієслова, наприклад: Поснулим душам звелено хропти (Л.Костенко);
  • часом словосполученням, наприклад: Боже милий! Тяжко мені жити!

Маю серце широкеє — ні з ким поділити! (Т.Шевченко).

Розрізняються додатки прямі, непрямі та інфінітивні.

Додаток

Прямим називається додаток, що стоїть при перехідному дієслові і виражений знахідним відмінком без прийменника (кого? що?), наприклад: Чубенко помалу взяв із стола свої (кого? що?) папери й планшетку, засунув до кобури(кого? що?) револьвер… (Ю. Яновський).

Прямий додаток може бути виражений і родовим відмінком без прийменника (кого? чого?), але тільки тоді, коли при перехідному дієслові є заперечна частка не або дія переходить лише на частину предмета.Наприклад, у реченнях: 1. Треба не губити (чого?) напрямку, бачити попереду верхів’я гори й іти крізь хащі (Ю.Яновський). 2. Біля печі мати висунула горщик і в миску насипала (чого?) борщу (А.Головко) — додатки напрямку і борщу прямі, Щоб переконатися в цьому, у першому реченні опускаємо частку не: губити (кого? що?) напрямок; у другому реченні підставляємо займенник весь: висипала (кого? що?) весь борщ.

Усі інші додатки — непрямі, наприклад: 1. Нема у світі цвіту цвітнішого від маківочки; нема ж і роду ріднішого над матіночки (Нар. творчість). 2. Закони катами писані за вас, та вам байдуже (Т.Шевченко).

Додаток, виражений неозначеною формою дієслова, ні до прямих, ні до непрямих не належить; він називається інфінітивним додатком, наприклад: Я тобі наказую (що?) мовчати, з коня я не зійду… (Ю, Яновський).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *