Абсолютна, відносна висота місцевості

Абсолютна, відносна висота місцевості. За початок відліку висот на Землі прийнято рівень Балтійського моря. Висоту місцевості, визначену від рівня Балтійського моря, називають абсолютною висотою. Абсолютна висота точок, розташованих вище від рівня моря, – додатна, а нижче – від’ємна. Так, вище розташовані гори суходолу, нижче – окремі низовини. Наприклад, абсолютна додатна висота найвищих гір світу Гімалаїв дорівнює […]

Читати далі

Зовнішні процеси земної кори

Зовнішні процеси. На Землі, поряд з внутрішніми (тектонічними), постійно протікають зовнішні процеси, що перетворюють поверхню нашої планети. Вони проявляються виключно на поверхні Землі, на відміну від внутрішніх процесів, що діють в товщі літосфери. Глибина їх проникнення в земну кору становить не більше кількох метрів, тільки в печерах зовнішні процеси охоплюють сотні метрів. Як джерело походження сил, […]

Читати далі
Функції мови

Функції мови

Функції мови Мова — найважливіше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність. Основні її функції — оформлення думок і обслуговування міжлюдського спілкування. Спільна мова об’єднує людей. Вона створює в них відчуття групової єдності. Отже, мова сприяє перетворенню населення у високоорганізоване суспільство. З мови починається нація, а відтак і держава. Функції мови виступають засобом пізнання […]

Читати далі

Есе твір

Есе твір Останнім часом у шкільній практиці став дуже популярним твір-роздум в жанрі есе. Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) – прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь. Пам’ятайте! Обираючи жанр есе, ви можете дозволити […]

Читати далі

Прикладка

Прикладка Прикладка Читайте також Означення Прикладка — це різновид означення. Прикладкою називається виражене іменником означення, яке і виражає ознаку предмета, і дає йому нову назву. Прикладка, як і означення взагалі, відповідає на питання який? Наприклад: Освітлений вогнями, підходить пароплав (який?) “Тарас Шевченко” (О.Довженко). Прикладки, що означають умовні назви газет, журналів, творів, видавництв, пароплавів, заводів (без слова […]

Читати далі

Означення

Означення Означення Читайте також Додаток Означенням називається другорядний член речення, що називає ознаку предмета. Означення відповідають на питання всіх відмінків прикметника (який? чий?) і порядкового числівника (котрий?), а також на питання непрямих, крім знахідного, відмінків кількісного числівника (скількох? скільком? скількома? на скількох?). Наприклад: 1. (чиє?) Наше (яке?) бідне століття стільки вже ганьби прийняло за необачність, байдужість, […]

Читати далі

Додаток

Додаток Додаток Читайте також Двоскладні і односкладні речення Додатком називається другорядний член речення, що називає предмет, пов’язаний з дією, станом чи ознакою іншого предмета. Додатки відповідають на питання всіх непрямих відмінків іменника: кого? чого? для кого? для чого? від кого? від чого? біля кого? біля чого? кому? чому? і т. п. Наприклад, у реченні Мороз припікає […]

Читати далі

Двоскладні і односкладні речення

Двоскладні і односкладні речення Двоскладні і односкладні речення Читайте також Головні члени речення Типи простих речень за способом вираження головних членів. 2. Двоскладні речення. 3. Односкладні особові речення. 4. Безособові речення. 5. Називне речення. 1. Типи простих речень за способом вираження головних членів (Двоскладні і односкладні речення) Синтаксичний центр речення може бути виражений не тільки підметом […]

Читати далі

Головні члени речення

Головні члени речення Головні члени речення Читайте також Речення Головні й другорядні члени речення. 2. Підмет. 3. Присудок. 4. Узгодження присудка з підметом. 5. Тире між групою підмета і групою присудка. 1. Головні й другорядні члени речення Члени речення поділяються на головні (підмет і присудок) та другорядні (додаток, означення, обставини). Головні члени речення становлять основу речення, […]

Читати далі

Речення. Речення прості та складні

Речення Речення Читайте також Словосполучення 1. Поняття про речення Основною одиницею спілкування є речення. Воно може складатися із слів та словосполучень або й з одного слова. Щоб сполучення слів або окреме слово стало реченням, воно повинно відповідати таким вимогам: бути осмисленим, тобто виражати якусь думку. Наприклад, не буде реченням сполучення слів Прудко проліски з-під гніву змокнуть […]

Читати далі