ДПА-2018 9 клас географія

ДПА-2018 9 клас географія ДПА-2018 9 клас географія. У ході підготовки завдань для проведення державної підсумкової атестації з географії у 9 класі основної школи вчитель має забезпечити реалізацію компетентнісного підходу змістовим наповненням завдань. Тематичне наповнення атестаційної роботи вчитель здійснює за навчальною програмою  курсу з 6-го по 9-й клас, при цьому важливо узгодити тестові завдання за темами […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас біологія

ДПА-2018 9 клас біологія ДПА-2018 9 клас біологія. Атестаційна робота з біології укладається вчителем із завдань, що охоплюють різні теми курсу біології в межах очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, визначених  програмою з біології для 7 – 9 класів. Завдання добираються вчителем так, щоб вони дали змогу оцінити сформованість в учнів діяльнісного (уміння), знаннєвого (знання) і ціннісного […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас хімія

ДПА-2018 9 клас хімія ДПА-2018 9 клас хімія. Атестаційна робота з хімії укладається вчителем із завдань, що охоплюють різні теми курсу хімії у такому співвідношенні: 15% – 7 клас – початкові хімічні поняття; прості речовини метали і неметали; 45% – 8 клас – кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами; основні класи неорганічних сполук; періодичний закон і […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас фізика

ДПА-2018 9 клас фізика ДПА-2018 9 клас фізика. Атестаційна робота укладається вчителем із завдань різних типів і рівнів складності з усіх розділів базового курсу фізики співвідносно навчальному часу, передбаченому на вивчення певної теми. Завдання добираються вчителем так, щоб вони надали можливість визначити   розуміння учнями основних фізичних понять і законів, уміння аналізувати фізичні явища та процеси, сформованість […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас інформатика

ДПА-2018 9 клас інформатика ДПА-2018 9 клас інформатика. Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться за навчальною програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи», затвердженою наказом МОН від 29.05.2015 № 585 та «Навчальною програмою поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Для проведення державної підсумкової атестації готують не менше 10 варіантів контрольних робіт […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас математика

ДПА-2018 9 клас математика ДПА-2018 9 клас математика. Державна підсумкова атестація з математики проводиться за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а саме: «Математика. 5-9 класи» та «Навчальна програма для поглибленого вивчення математики в 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів», розміщені на сайті МОН. Для проведення державної підсумкової атестації готують не менше 10 варіантів контрольних робіт […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас Іноземні мови

ДПА-2018 9 клас Іноземні мови ДПА-2018 9 клас Іноземні мови. Атестація  з іноземних мов проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем. При цьому необхідно дотримуватися основних вимог щодо підготовки завдань, насамперед – відповідності завдань рівням зазначених у державних стандартах та навчальних  програмах для загальноосвітніх […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас Мови і літератури національних меншин України

ДПА-2018 9 клас Мови і літератури національних меншин України ДПА-2018 9 клас Мови і літератури національних меншин України. У закладах загальної середньої освіти з навчанням або вивченням мов корінних народів або мов національних меншин державна підсумкова атестація з мови  у 9 класі може проводитися у формі диктанту, переказу (докладного, стислого) або виконання тестових завдань. Тексти […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас Зарубіжна література

ДПА-2018 9 клас Зарубіжна література ДПА-2018 9 клас Зарубіжна література. Завдання, які навчальні заклади готують для проведення атестації, повинні охоплювати навчальний матеріал  8 і 9 класів та містити не менше десяти варіантів завдань різної форми. Якщо кількість учнів у класі менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант. На виконання завдання державної підсумкової атестації із […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас Українська література

ДПА-2018 9 клас Українська література ДПА-2018 9 клас Українська література – або Державна підсумкова атестація з української літератури в  9 класі проводиться у формі тестування. Тривалість виконання завдання в письмовій формі – 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується). Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб […]

Читати далі