Методичні рекомендації 2018-2019 навчальний рік. Фізика і астрономія

Методичні рекомендації 2018-2019 навчальний рік. Фізика і астрономія

Методичні рекомендації 2018-2019 навчальний рік. Фізика і астрономія Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415 Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році Методичні рекомендації 2018-2019 навчальний рік. Фізика і астрономія Навчання фізики і астрономії (у […]

Читати далі
Календарне планування 2018-2019 фізика 10 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 10 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 10 клас (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) (105 годин, 3 години на тиждень, 4 години – резервних) № з/п Тема уроку Дата ВСТУП 1 Зародження й розвиток фізики як науки 2 Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань 3 Скалярні та […]

Читати далі
Календарне планування 2018-2019 фізика 9 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 9 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 9 клас (105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень, 4 години – резервних) Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень. № з/п Тема уроку Дата Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. Календарне планування 2018-2019 фізика 9 клас 1 Магнітні явища. […]

Читати далі
Календарне планування 2018-2019 фізика 8 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 8 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 8 клас (Календарне планування 2018-2019 фізика 8 клас 70 год, 2 год на тиждень) № з/п Тема уроку Дата Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. Календарне планування 2018-2019 фізика 8 клас Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача 1 Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання 2 Залежність розмірів фізичних тіл від температури 3 Внутрішня […]

Читати далі
Календарне планування 2018-2019 фізика 7 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 7 клас

Календарне планування 2018-2019 фізика 7 клас (Календарне планування 2018-2019 фізика 7 клас 70 год, 2 год на тиждень) № з/п Тема уроку Дата ВСТУП Фізика як навчальний предмет у школі. Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті. Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле. Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА […]

Читати далі

ДПА-2018 9 клас фізика

ДПА-2018 9 клас фізика ДПА-2018 9 клас фізика. Атестаційна робота укладається вчителем із завдань різних типів і рівнів складності з усіх розділів базового курсу фізики співвідносно навчальному часу, передбаченому на вивчення певної теми. Завдання добираються вчителем так, щоб вони надали можливість визначити   розуміння учнями основних фізичних понять і законів, уміння аналізувати фізичні явища та процеси, сформованість […]

Читати далі

Методичні рекомендації 2017-2018 навчальний рік. Фізика

Методичні рекомендації 2017-2018 навчальний рік. Фізика Методичні рекомендації 2017-2018 навчальний рік. Фізика          У 2017-2018 навчальному році в основній школі завершується перехід на навчальні програми, розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392  і затверджені наказом Міністерства освіти і науки […]

Читати далі